Indkøbskurv
Inkøbskurven er tom
Gå til inkøbskurven

Produkter mod...

Find dit skadedyr

Bladlus eller spindemider? Gråskimmel eller meldug? Skadevoldere er ofte meget små og svære at se.

Find via billede

Find via kategori

Snegle


Det er primært 2 arter af snegle, der optræder som skadedyr i danske haver: "Dræbersneglen" (Arion lusitanicus) og Agersneglen (Deroceras sp.). De er meget forskellige af udseende og derfor ikke svære at skelne.

Agersnegle
Agersneglen, som ses på fotografiet nedenfor, er lys til mørkegrå og bliver op til ca. 3-4 cm. og er dermed meget mindre end dræbersneglen. I milde vintre kan sneglen overvintre som voksen, men ellers er det kun æg nedgravet i hulninger i jorden, der overvintrer. I det tidlige forår klækker æggene, og den nye generation af snegle kravler frem. De er oftest kun fremme om natten, da de ikke kan tåle udtørring. Om dagen findes de under blade på jorden eller gravet ned i huller i jorden, under sten e. lign. Hver snegl lægger 300-500 små klare og et par mm. store æg.

Dræbersnegle
Dræbersnegle kan blive op til 15 cm lange og varierer fra lys brun/rød til meget mørk i farven. Derimod er det næsten umuligt at skelne dræbersneglen, eller den Iberiske skovsnegl som den egentlig hedder, fra den røde skovsnegl (Arion rufus). Alle tilhører de "nøgensneglene" (da de ikke har noget sneglehus), og skaden af dem er stort set den samme; gnav og slimspor på køkkenhaveafgrøder, blomster og buske.

Livscyklus for Dræbersnegle:
Dræbersneglene overvintrer som små snegle og kommer frem i februar/marts. Som voksne begynder sneglene at lægge æg i maj/juni. Udviklingen fra æg til voksen tager 4-5 uger i sommerperioden, hvilket vil sige, at der om sommeren og efteråret findes både meget store voksne og meget små nyklækkede snegle. I oktober dør de voksne, og den nye generation af små snegle overvintrer gravet ned i jorden, i kompostbunker o. lign.

Fra februar/marts kommer de små larver frem igen og begynder at æde, men oftest lægger man først mærke til dem i juni/juli, når de er blevet større. 

Det er en god ide at behandle med Ferramol i efteråret samt allerede i marts/april/maj, da de små sneglestadier er meget modtagelige. Du kan også indhegne din køkkenhave med et professionelt sneglehegn.Symptom


Symptomer på snegleangreb er huller af forskellig størrelse jævnt fordelt på bladene. Det kan være svært at skelne deres gnav i bladene fra andre skadedyr, som f.eks. sommerfuglelarver eller jordlopper. Snegle findes i fugtig jord, og ofte er de mest fremme og gnaver i blade om natten, da de ikke kan tåle udtørring om dagen.

Kig efter sneglene i jorden eller se, om der er snegle på de blade, der ligger ned mod jorden. Der kan ofte være slimspor, hvis det er snegle. Er der små sorte runde kugler på bladene, er det sikkert sommerfuglelarver, der er på spil, da dette er deres ekskrementer.


Produkter mod Snegle

Nematoder mod Snegle ('Nemaslug')

Grundet leveringsproblemer kan dette produkt ikke købes for tiden. 

Snegle kan være et stort problem i fugtige perioder. Nematoderne er mikroskopiske orm, der kun lever af at inficere snegle og dette er det eneste biologiske produkt mod agersnegle og dræbersnegle.

Sneglenematoder 30 mio
Pris kr. 500,00

Ferramol

Dræbersnegle  i haven? Så er Ferramol en effektiv løsning. Drys de blå korn ud omkring de angrebne planter. Godkendt til økologisk brug og ufarligt for mennesker, dyr og planter.


Ferramol 2,5 kg
til 500 kvm.
Pris kr. 590,00

© 2022 Borregaard Bioplant ApS