Indkøbskurv
Inkøbskurven er tom
Gå til inkøbskurven

Produkter mod...

Find dit skadedyr

Bladlus eller spindemider? Gråskimmel eller meldug? Skadevoldere er ofte meget små og svære at se.

Find via billede

Find via kategori
Nematoder mod Gåsebiller (Nemagreen) 50 mio
til 100 kvm.
Inkl. frakt
Pris kr. 349,00
Nematoder mod Gåsebiller (Nemagreen) 250 mio
til 500 kvm.
Inkl. frakt
Pris kr. 1.245,00

Nematoder mod Gåsebiller ('Nemagreen')


NB! der kan kun bestilles nematoder i perioden:
25. juli - 15. september, da midlet kun virker i denne periode.


Havde du sværmede gåsebiller på græsplænen i starten af juni, vil deres larver med stor sandsynlighed være at finde i jorden om efteråret. 

Produktet 'Nemagreen', der indeholder nematoder, kan under de rette forhold bekæmpe larverne  i august måned, men efterhånden som der er opnået mere erfaring med produktet under danske forhold, har det dog i praksis vist sig svært at få en god effekt. 

Det skyldes, at der er mange forhold omkring jordtemperatur, fugtighed, filtlag i rodnettet etc. der kan skabe problemer. Enkelte haveejere har dog succes med at behandle hvert år. Har du alligevel mod på at prøve, foreslår vi, at du starter med at behandle et mindre areal på 100 kvm. det første år (der skal bruges 50 mio. Nemagreen til 100 kvm.).

Nematoderne leveres i en opblanding af fint ler og fås i pakninger á 50 millioner til behandling af 100 kvm. og 250 mio. til 500 kvm. Nematoderne også kaldet rundorme, er mikroskopisk små. De findes naturligt i jorden, men oftest ikke i stort nok antal. Efter udbringning af produktet ved vanding, søger nematoderne selv rundt i jorden efter larverne af gåsebillerne. Når en larve er fundet, inficeres den af nematoder og dør. Inficerede larver bliver murstensrøde. Den døde larve fungere nu som et hylster hvori nematoderne kan opformere sig. Disse nematoder kan kun leve af insektlarver og skader dermed ikke planter.

Behandlingstidspunkt
Nematoderne kræver en periode på 6-8 uger med jordtemperaturer over 15 grader C. for at virke optimalt. 
Derfor er eneste mulige behandlingstidspunkt fra starten af august til midten af september og effekten er bedre, jo tidligere i august der behandles (se figur).

NB! Nemagreen anbefales kun til arealer, hvor det er muligt at holde jorden fugtig ved vanding hver anden dag i to uger efter nematode-behandlingen.


Brugsanvisning

• Et par dage før behandlingen bør arealet vandes, så jorden er fugtig (nematoderne er afhængige af fugtig jord for at kunne bevæge sig og dermed søge efter gåsebillelarver i jorden).

• Inden behandling klippes græsset så kort som muligt.

• Nematoderne leveres opblandet i ler til at behandle 100 m2

• Posens indhold opløses i vand og vandes ud på de angrebne græs-arealer om aftenen (sørg for jævnlig omrøring  i vandbeholderen, så nematoderne ikke bundfælder).

Umiddelbart efter behandlingen bør arealet vandes, så nematoderne vaskes ned i rodlaget. Det er vigtigt for at få en god effekt, at arealet vandes hver anden dag/nat (når det ikke regner) i et par uger efter behandlingen (jorden må ikke blive tør).

• Temperaturen i jorden bør være min. 12° C og  bedst effekt opnås ved en jordtemperatur på 15-25° C.

Tips! Det er meget lettere at behandle med en Aquanemix nematode-vander

25 mio. af nematoderne blandes med 1 liter vand og hældes i Aquanemix-beholderen.

Vandslangen kobles til og indholdet vandes ud på 50 kvm. (indtil Aquanemix-beholderen er tom).

Gentages med resten af nematoderne.

NB! Aquanemix nematode-vanderen kan også bruges til at vande med rent vand før og efter nematode-behandlingerne.


Følg bekæmpelsen:

ca. 3- 4 uger efter behandlingen skal der kunne findes døde brune larver ved græsrødderne.
Fuld effekt opnås først efter 6-8 uger.

Gåsebiller

Voksen gåsebille
Gåsebillerne sværmer i stort tal på sandede græsarealer i slutningen af maj/starten af juni. Har du oplevet dette vil du til august/september kunne finde de frygtede gåsebille-larver under græstæppet.

Vis mere om Gåsebiller


© 2022 Borregaard Bioplant ApS