Indkøbskurv
Indkøbskurven er tom
Gå til indkøbskurv

Produkter mod...

Find dit skadedyr

Bladlus eller spindemider? Gråskimmel eller meldug? Skadevoldere er ofte meget små og svære at se.

Find via billede

Find via kategori

Spindemider

Spindemide og spindemideæg.
Spindemider er et af de mest almindelige skadedyr i drivhuset og i potteplanterne. Hér er det typisk agurker, peber, vin og hedera, det går ud over, men mange andre planter kan angribes.

Læs mere om Spindemider


Bladlus

grøn bladlus
Bladlus er et af de mest kendte skadedyr i planter. De kan forekomme året rundt i vindueskarm og udestue og ses hyppigt om sommeren i drivhuset og på f.eks. roser i haven.

Læs mere om Bladlus


Mellus

Voksen mellus
Mellus, eller 'hvide fluer' som de også kaldes, angriber mange forskellige planter i drivhuset og vindueskarmen. Hold godt øje med dine nye tomat-, peber- og agurkeplanter. Prøv af og til at ryste planterne forsigtigt i toppen. Er de angrebne, ses de små hvide mellus flyver op.

Læs mere om Mellus


Sommerfuglelarver

Larve af Gammauglen
Larver af forskellige sommerfugle og natsværmere kan ofte gøre stor skade i løbet af sommeren. Mange planter i drivhuset og køkkenhaven som f.eks. kål og tomater angribes, og skaderne efter gnav på bladene ses tydeligt.

Læs mere om Sommerfuglelarver


Gåsebiller

Voksen gåsebille
Gåsebillerne sværmer i stort tal på sandede græsarealer i slutningen af maj/starten af juni. Har du oplevet dette vil du til august/september kunne finde de frygtede gåsebille-larver under græstæppet.

Læs mere om Gåsebiller


Øresnudebiller

Voksen Væksthus-øresnudebille
Det er den voksne øresnudebille, der i sommerperioden gnaver 'billetklip' i bladkanten (de små halvcirkel runde huller i bladkanten) af især rhododendron. Det er imidlertid øresnudebillens larver, der gør den store skade, når de gnaver på rødderne. Larverne kan effektivt bekæmpes i maj og september med nematoder.

Læs mere om Øresnudebiller


Snegle

Agersnegl
Snegle i haven kan være et stort problem i perioder med fugtigt vejr. Især hvis man hører til den del af danskerne, der er plaget af den Ibiriske skovsnegl ('Dræbersneglen'). Der findes dog også andre skadelige arter, som f.eks. den mindre Agersnegl. 

Læs mere om Snegle


Stankelben

Stankelben
Stankelbenslarven er primært et problem i græsplæner, men kan også angribe forskellige afgrøder i køkkenhaven. De voksne stankelben ses hyppigt i august/september, hvor de lægger æg i græsset. Larverne gør størst skade i foråret, men er nemmest at bekæmpe med 'Vectobac', når de er små i oktober måned.

Læs mere om Stankelben


Bøgebladlus


Er din bøgehæk fyldt med små uldluslignende dyr kort efter løvspring? Så er den sandsynligvis angrebet af bøgebladlus.

Læs mere om Bøgebladlus


Alger


Trådalger og 'grønt algevand' kan være et stort problem i havedamme og akvarier.

Læs mere om Alger


Bladhvepse

Bladhvepselarver
Larver af bladhvepse forveksles ofte med sommerfuglelarver. De sidder ofte flere larver sammen i bladranden og gnaver, afbrudt med jævne mellemrum af små S-formede pisk med halen. Andre arter ser helt anderledes ud.

Læs mere om Bladhvepse


Bladlopper

Voksen bladloppe

Bladlopper er små 2-3 mm lange insekter på blade af f.eks. æbler og pærer. De kan forveksles med bladlus eller cikader.


Læs mere om Bladlopper


Tæger

Tæge
Ofte ses grønne bladtæger i topskud i haven om sommeren. Suger de i topskuddet kan det give deforme blade og blomster/frugter.

Læs mere om Tæger


Jordlopper

Rapsjordloppen
Er der huller i bladene på dine planter af kålfamilien og små dyr, der hopper op, når du bevæger en arm hen over bedet, så er det sandsynligvis jordlopper. 

Læs mere om Jordlopper


Kålfluelarver

Larver af kålfluer
Kålfluens larve, der bliver op til 8 mm lang, gør skade på kålplanter ved at gnave sig ind i rødder og stængel på planterne.

Læs mere om Kålfluelarver


Minérfluer

Gange af minérfluens larve.
Minerfluens larver danner lange snoede gange i bladene på mange forskeligge plantearter.

Læs mere om Minérfluer


Hindbærbiller

Voksen hindbærbille
"Hindbærorm" er er egentlig larver af Hindbærbillen. Larven kan findes i hindbær, brombær o.a. bær.

Læs mere om Hindbærbiller


Smældere

Smælder larve
Smældere (Elateridae) tilhører billefamilien. Oftest er det larvestadiet, der ses i jorden, når man graver i f.eks. køkkenhaven eller græsplænen.

Læs mere om Smældere


Hindbærsnudebille

Den voksne hindbærsnudebille.
Denne lille snudebille lægger æg i blomsterknoppen af jordbær og hindbær. Det bevirker at frugten ikke udvikles.

Læs mere om Hindbærsnudebille


Mider, Diverse

Citrusmide
Der findes mange andre mider end den almindelige væksthusspindemide, der kan være skadelige for planter.  

Læs mere om Mider, Diverse


Liljebiller

Den voksne liljebille.
Liljebiller (Lilioceris sp.) angriber liljer, konvaller mv.

Læs mere om Liljebiller


Gråskimmel

Gråskimmel i tomat.
Gråskimmel ses ofte i drivhuset i perioder med overskyet og fugtigt vejr. Blade af f.eks. tomat angribes let og bliver brune og 'hårede' af svampens vækst.

Læs mere om Gråskimmel


Meldug

Meldug i rosenknop.
Et hvid melagtigt lag på bladene som skyldes ofte meldugsvampen. Det er især i perioder med meget skiftende luftfugtighed og temperatur, der danner grobund for meldugangreb.

Læs mere om Meldug


Rosenstråleplet

Rosenstråleplet
Svampen angriber roser og angreb medfører mørke pletter på bladene.

Læs mere om Rosenstråleplet


Rust


Rust er en svamp, der angriber planter som roser, pelargonier, krysantemum, stokroser og mange andre. Symptomerne er gule pletter på bladene.

Læs mere om Rust


Rodsygdomme

Agurk angrebet af svamp (formentlig af Fusarium sp.).
Mange skadelige svampe kan være skyld i rodsygdomme. Ofte ses brune eller slatne rødder, men det kan være meget svært at bestemme hvilken sygdom det drejer sig om.

Læs mere om Rodsygdomme


Skjoldlus

Coccus hesperidum- skjoldlus; de sorte på hver side har været parasiterede af snyltehvepse.
Der findes mange forskellige arter af skjoldlus, men den mest almindeligt forekommende er Coccus hesperidum.

Læs mere om Skjoldlus


Myrer


Myrer er egentlig sjældent et skadedyr på planter. De kan derimod være irriterende, når de forekommer i huset eller haven.

Læs mere om Myrer


Ærtevikler


Ærteviklerens larve er også et dårligt bekendtskab, da det er den der kendes som "orm i ærter", som man ofte ser, når man åbner og spiser helt nye ærter direkte fra haven .

Læs mere om Ærtevikler


Ørentvist

Ørentvist gnaver i nektarin.
Ørentvist kan både være et nyttedyr og et skadedyr.

Læs mere om Ørentvist


Æblevikler


Æbleviklerens larve kendes som "æbleorm", da det er den, der ødelægger æblerne ved at gnave gange i dem.

Læs mere om Æblevikler


Blommeviklerlarver

Ældre larve af blommevikler i gennemskåret blomme.
Orm eller larver i blommerne kender vi alle. Det er blommeviklerens larve, der gør skade og ødelægger frugterne.

Læs mere om Blommeviklerlarver


Bænkebidere

Bænkebider på agurkestamme
De fleste kender bænkebidere. Bænkebidere er kun i sjældne tilfælde skadedyr.

Læs mere om Bænkebidere


Løgfluer

Løgflue
Løgfluens larve gør skade på løg ved at gnave sig ind i løget.

Læs mere om Løgfluer


Gulerodsfluer

Typisk tegn på gnav af gulerodsfluens larve.
Orm og små irriterende sorte gange i de friske gulerødder skyldes gulerodsfluens larver.

Læs mere om Gulerodsfluer


Kartoffelskimmel


Et angreb af kartoffelskimmel viser sig som brune pletter på bladene. Efter et par dage med høj luftfugtighed ses skimmelbelægning på undersiden af bladene.

Læs mere om Kartoffelskimmel


Hekseringe


Hekseringe ses ofte i græsplænen som en ring med lidt mere mørkegrønt græs.

Læs mere om HekseringeDræbersnegle

Dræbersnegl
Dræbersnegle kan opformeres voldsomt og gøre stor skade i haver og køkkenhaver.
Luk evt. dine grøntsager inde i køkkenhaven med et sneglehegn eller bekæmp fra marts måned og sommeren ud med Ferramol Sneglestop eller nematoder.

Læs mere om Dræbersnegle


Skovflåt


Skovflåten lever i højt græs i skove og enge. En lille procentdel af flåterne kan overføre borrelia-bakterier og den farlige hjernehindebetændelse TBE. Derfor er det meget vigtigt at få fjernet flåterne så hurtigt som muligt.

Læs mere om Skovflåt


Bøgegalmyg

Uskadelige Mikiolafagi-galler på bøgeblade.
Mange har sikkert med undren, betagelse eller skræk betragtet de mystiske galler, som man fra tid til anden kan finde på bøgetræersblade. De kan lejlighedsvis optræde i stort antal, men bare roligt, det er ikke farligt og ”det går over”. 

Læs mere om Bøgegalmyg


Blommebladhveps

Indgangshul (t.h.) og hul med ekskrementer
Blommebladhvepsen lægger æg i blomsterne og larven der klækker gnaver sig ind i blommen og kan ødelægge mange frugter.

Læs mere om Blommebladhveps


© 2018 Borregaard Bioplant ApS